Havila Shipping ASA: Informasjon til obligasjonseiere i Havi04 og Havi07

Vedlagt informasjon i forbindelse med gjennomføring av avtaler om restrukturering av gjeld.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

SALE OF UP 75% ON TOP NATURAL BRANDS

#1 SALE: up to 75% off ON ALL TOP NATURAL BRANDS

SOMADERM from THISISONSALE.COM       Somaderm - thisisonsale.com
Scroll Up