newszine

Shawcor Ltd. Announces Third Quarter 2019 Results

7 days ago NAMEX Comments Off on Shawcor Ltd. Announces Third Quarter 2019 Results
Third quarter 2019 revenue was $394 million, a decrease of 4% from the $412 million reported in the second quarter of 2019 and 12% higher than the $351 million reported in the third quarter of 2018. Adjusted EBITDA1 in the third quarter of 2019 was $42 million, an increase of 17% from the $36 million Read More

Kværners kontrakt for Hywind Tampen er et viktig strategisk gjennombrudd

3 weeks ago NAMEX Comments Off on Kværners kontrakt for Hywind Tampen er et viktig strategisk gjennombrudd
31. oktober 2019 – Kværner signerer i dag en kontrakt med Equinor om å levere 11 flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft, samt marine driftstjenester for Hywind Tampen prosjekt. Dette blir verdens største flytende havvindpark, og er avgjørende for å industrialisere løsninger og redusere kostnader for fremtidige offshore vindkraftprosjekter. Kværners kontrakt har en verdi Read More

Kvaerner contract for Hywind Tampen is a vital strategic break through

3 weeks ago NAMEX Comments Off on Kvaerner contract for Hywind Tampen is a vital strategic break through
31 October 2019 – Kvaerner today signs a contract with Equinor to deliver 11 floating concrete hulls for offshore wind power turbines and in addition execute marine operations services for the Hywind Tampen project. This will be the world’s largest floating offshore wind farm and is vital for industrialising solutions and reducing costs for future Read More

Resultat for tredje kvartal 2019: Høye inntekter og høyt aktivitetsnivå

3 weeks ago NAMEX Comments Off on Resultat for tredje kvartal 2019: Høye inntekter og høyt aktivitetsnivå
28. oktober 2019 – Kværner hadde høye inntekter og ordreinngang i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode for ett år siden. Selskapet har økonomisk styrke og markedsutsikter med sentrale prospekter, som sammen støtter selskapets langsiktige strategi for vekst, inkludert ekspansjon i nye segmenter. I tredje kvartal 2019 var Kværners samlede inntekter inkludert felleskontrollerte enheter (Field Read More

Third quarter results 2019: High revenues and activity level

3 weeks ago NAMEX Comments Off on Third quarter results 2019: High revenues and activity level
28 October 2019 – Kvaerner had high revenues and order intake in the third quarter, compared to the same period one year ago. The company has financial strength and a market outlook with key prospects, which together support the company’s long term strategy to grow its business, including expansion in new segments. In the third Read More